Spremembe v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

19. 4. 2012

Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. je na 23. seji dne 18.04.2012, za predsednika Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. imenoval mag. Gregorja Stražarja. Mandat predsednika Uprave traja 5 let in začne teči z dnem 19.04.2012. Dne 18.04.2012 je prenehal mandat dosedanjemu predsedniku Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Gojku Kavčiču.