2018 EUR     Strkutura %  
Avtomobilska pozavarovanja 23.318.842               17,8%
Ladijska in letalska pozavarovanja 7.219.574                 5,5%
Premoženjska pozavarovanja 87.226.873                66,5%
Druga odgovornostna pozavarovanja 7.734.616                 5,9%
Ostala pozavarovanja 5.670.734                 4,3%
SKUPAJ          131.170.639                100%