2022 K PREMIJA 2022 DELEŽ
Avtomobilska pozavarovanja 53.061.984 21,2%
Ladijska in letalska pozavarovanja 15.768.420

6,3%

Premoženjska pozavarovanja 151.677.180 60,6%
Druga odgovornostna pozavarovanja 15.267.835 6,1%
Ostala pozavarovanja 14.516.958 5,8%
  250.292.376 100%