2016 (EUR) Struktura (%)
Premoženjska pozavarovanja 78.534.556 66,9%
Avtomobilska pozavarovanja 20.116.180 17,1%
Druga odgovornostna pozavarovanja 7.017.490 6,0%
Ladijska in letalska pozavarovanja 6.987.467 6,0%
Ostala pozavarovanja 4.761.995 4,1%
SKUPAJ 117.417.689 100%