Ime podjetja

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Skrajšano ime podjetja

Triglav Re d.d.

Podjetje Triglav Re je član Skupine Triglav.

Kontakt

Sedež: Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija
Telefon: ++386 1 474 79 00
Faks: ++ 386 1 433 14 19
Elektronski naslov: info@triglavre.si

Triglav Re na zemljevidu Ljubljane >>

Info

Število zaposlenih: 62 (na dan 31. 12. 2023)
Matična številka: 1362992
LEI koda: 549300XGYWQT0XWO4R05
Transakcijski račun: 02913-0051668262
Davčna številka: SI16465423
Osnovni kapital: 4.950.000,00 EUR

Nadzorni svet: Tadej Čoroli, Nataša Veselinović, Janko Šemrov, Katja Modec
Uprava: Predsednik Uprave mag. Gregor Stražar, član Uprave Tomaž Rotar, član Uprave Stanislav Vrtunski, članica Uprave mag. Maja Omahen Petrič