Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je pričela s poslovanjem v začetku leta 1999. Že v prvem poslovnem letu je upravičila pričakovanja ustanoviteljev, saj je dosegla pozitiven poslovni rezultat ter hkrati pomembno vplivala na izravnavo in obvladovanje tveganj v slovenskem prostoru. Tržni delež pozavarovalnice se je z začetnih 30% povzpel na več kot 46% v letu 2011.

1998

 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti pozavarovanja.

1999

 • Začetek poslovanja.
 • Že v prvem letu je dosežen pozitivni poslovni rezultat, Triglav Re postane pomemben ponudnik pozavarovalnih storitev v slovenskem prostoru.

2000

 • Vstop na mednarodne trge.

2001

 • Opravljena je dokapitalizacija družbe.
 • Triglav Re postane prepoznaven na pozavarovalnih trgih srednje in vzhodne Evrope.

2002

 • Triglav Re prvič preseže mejo 50 milijonov evrov skupne obračunane premije in razširi svoje poslovanje tudi na azijske trge.

2003

 • Triglav Re zbere že več kot 5 milijonov evrov pozavarovalne premije iz aktivnih poslov iz tujine, kar predstavlja 9% celotnega obsega poslovanja.

2004

 • Začetek sistematičnega utrjevanja in širjenja prisotnosti na tujih trgih.

2005

 • Izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 3,6 milijona EUR.
 • V podjetju je zaposlenih 25 delavcev.

2006

 • Triglav Re zabeleži najboljši poslovni rezultat v času obstoja, saj izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 4,9 milijona EUR.

2007

 • Triglav Re zbere že več kot 21 milijonov evrov pozavarovalne premije iz aktivnih poslov iz tujine, kar predstavlja 24% celotnega obsega poslovanja.
 • Izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 4,2 milijona EUR.

2008

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's dne 25.08.2008 Pozavarovalnici Triglav Re podeli bonitetno oceno A- s stabilno srednjeročno napovedjo.

​2009

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's je v avgustu 2009 povišala bonitetno oceno Pozavarovalnici Triglav Re d.d. z A- na A s stabilno srednjeročno napovedjo.

2010

 • Triglav Re doseže čisti poslovni izid v višini 6 milijonov EUR.
 • V podjetju je zaposlenih 38 delavcev

2011

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's je dne 21.11.2011 obnovila bonitetno oceno Pozavarovalnici in Zavarovalnici Triglav, ki ostaja A (stable outlook). 
 • Dne 9.12.2011 je bila Pozavarovalnica uvrščena na bonitetni opazovani seznam z negativnimi posledicami (Credit Watch with negative implications). Na seznam je bilo zaradi predvidenega znižanja državne bonitetne ocene uvrščenih več institucij iz zavarovalnega sektorja.

2012

 • Nadzorni svet Pozavarovalnice je dne 18. 4. 2012 za predsednika Uprave Pozavarovalnice imenoval mag. Gregorja Stražarja. Z istim dnem je prenehal mandat dosedanjemu predsedniku Uprave Pozavarovalnice Gojku Kavčiču.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d. je odkupila delnice Pozavarovalnice in z dnem 15. 5. 2012, ko je bil vpisan prenos delnic v register KDD, postala 100 odstotni lastnik Pozavarovalnice Triglav Re, d.d..
 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dolgoročno bonitetno oceno Pozavarovalnice Triglav Re znižala za eno stopnjo na A - in objavila tudi opozorilo o morebitni negativni spremembi bonitetne ocene (watch negative). Razlog za znižanje ocene je bil padec bonitetne ocene Republike Slovenije, ki je odraz splošnega javnofinančnega stanja in gospodarstva v državi.

2013

 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dne 13. 02. 2013 dolgoročno bonitetno oceno Pozavarovalnice Triglav Re znižala za eno stopnjo z A - na BBB +, odpravila opozorilo o morebitnem znižanju bonitetne ocene ter ji izdala pozitivno srednjeročno napoved. Dne 04. 07. 2013 pa jo je ponovno dvignila za eno stopnjo z BBB + na A - in ji izdala stabilno srednjeročno napoved.
 • Pozavarovalnica Triglav Re je dne 21. 03. 2013 pridobila bonitetno oceno A - bonitetne agencije A. M. Best s stabilno srednjeročno napovedjo, ki pa jo je ponovno potrdila dne 18. 10. 2013.

2014

 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je julija 2014 potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči Pozavarovalnice Triglav Re "A -". Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dne 26. 09. 2014 Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila obstoječo dolgoročno kreditno bonitetno oceno "A -" (odlično) in bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija A.M. Best je dne 3. 10. 2014 ob rednem letnem pregledu Pozavarovalnici Triglav Re ponovno podelila bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a -" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

2015

 • Bonitetna agencija Standard and Poor's  je julija 2015 Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila obstoječo dolgoročno kreditno bonitetno oceno "A -" (odlično) in bonitetno oceno finančne moči "A-" (odlično) ter izboljšala srednjeročno napoved, in sicer iz stabilne na pozitivno, kar predstavlja dobre obete za prihodnost.
 • Dne 16. 10. 2015 je bonitetna agencija A. M. Best ob rednem letnem pregledu Pozavarovalnici Triglav Re ponovno podelila bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a –" (odlično) in s tem potrdila ključno vlogo in delovanje Pozavarovalnice pri izvajanju strateških ciljev Skupine Triglav. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

2016

 • Bonitetna agencija Standard and Poor's je 1. julija 2016 dvignila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči z "A-" na "A". Bonitetni ocena imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija A.M. Best je 2. novembra 2016 Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. izboljšala bonitetno oceno finančne moči z "A-" na "A" (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja z "a-" na "a" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

2017

 • V aprilu 2017 je bil po predhodni potrditvi s strani članov Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podaljšan mandat predsednika Uprave mag. Gregorju Stražarju, za novo petletno obdobje.
 • Skladno z zahtevami regulatornega poročanja v okviru Solventnosti II, je Pozavarovalnica prvič objavila poročilo o solventnostnem in finančnem položaju Pozavarovalnice (SFCR) 2016.
 • Dne 23. 6. 2017 je Pozavarovalnica v okviru spremenjene dividendne politike, svojemu lastniku - Zavarovalnici Triglav d.d., izplačala 4,557 mio EUR dividend za poslovno leto 2016.
 • V avgustu 2017 je bil Sebastjanu Debevcu podaljšan štiriletni mandat za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d..
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dne 8.9.2017, Skupini Triglav - in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav, d.d., ter hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. – ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija A.M. Best je dne 2.11.2017,  Zavarovalnici Triglav, d. d., in Pozavarovalnici Triglav Re, d. d., ob rednem letnem pregledu potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a« (odlično). Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved. Pozavarovalnica je po uspešni izvedbi pred-implementacijske analize ter pogajanjih v novembru 2017 sklenila pogodbo za implementacijo novega pozavarovalnega informacijskega sistema.
 • Dne 18. 12. 2017 na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., so delničarji izvolili Andreja Slaparja, Tomaža Žusta in Davida Benedka za člane Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., (predstavnike delničarja) za novo štiriletno mandatno obdobje.

2018

 • V juniju 2018 je Pozavarovalnica v okviru sprejete dividendne politike svojemu lastniku Zavarovalnici Triglav, d.d., izplačala 4,4 mio EUR dividend za poslovno leto 2017.
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dne 7. 9. 2018 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Dne 29. 11. 2018 je potekala 31. skupščina Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na kateri so se delničarji seznanili z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta Davida Benedeka in za novega člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., izvolili Janka Šemrova.
 • Bonitetna agencija A.M. Best je dne 3. 12. 2018 Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved. Bonitetna agencija je ob potrditvi visoke bonitetne ocene za hčerinsko družbo Pozavarovalnico Triglav Re poudarila njeno ključno pozavarovalno vlogo v vseh družbah Skupine Triglav.
 • V okviru projekta Prenove pozavarovalnega informacijskega sistema je Pozavarovalnica pričela z implementacijo novega sistema. Pozavarovalnica je ob koncu leta 2018 v nadaljevalni fazi izvajanja migracije podatkov, začela pa je tudi s funkcionalnimi testi sistema.

2019

 • V juniju 2019 je Pozavarovalnica v okviru sprejete dividendne politike svojemu lastniku Zavarovalnici Triglav, d.d., izplačala 3,2 mio EUR dividend za poslovno leto 2018.
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dne 31. 7. 2019 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. V juliju 2019 je bil po predhodni potrditvi s strani članov Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podaljšan mandat člana Uprave Stanislava Vrtunskega, za novo petletno obdobje.
 • Bonitetna agencija AM Best je dne 19. 11. 2019, Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re, ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved. Bonitetna agencija je ob potrditvi visoke bonitetne ocene za hčerinsko družbo Pozavarovalnico Triglav Re poudarila njeno strateško pomembno vlogo kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav.
 • V okviru projekta Prenove pozavarovalnega informacijskega sistema je Pozavarovalnica ob koncu leta 2019 v zaključni fazi implementacije novega sistema. Izvajajo se testiranja delovanja sistema s strani uporabnikov, preverjanje migriranih podatkov s tehničnega in uporabniškega vidika ter izdelava in testiranje poročil, ki so potrebna ob prehodu v produkcijo.

2020

 • V februarju je Pozavarovalnica zaključila z glavnim delom projekta Prenove pozavarovalnega informacijskega sistema. Pričetek polne uporabe novega sistema je bil 24. 2. 2020, ko je projektna skupina to tudi formalno potrdila. Poslovno leto 2019 je bilo v celoti zaključeno v starem informacijskem sistemu, s februarjem 2020 smo pričeli s produkcijo v novem sistemu.
 • V mesecu marcu 2020 je bila razglašena pandemija Covid-1 9, ki je povzročila ogromno škodo svetovnemu gospodarstvu. Svoj negativni vpliv pa bo to imelo tudi na zavarovalno in pozavarovalno panogo. Več o samem vplivu na poslovanje Pozavarovalnice je predstavljeno v točkah 3.2.2. in 15.5.1.
 • Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je v mesecu marcu podaljšal mandat članu Uprave Tomažu Rotarju za novo petletno obdobje.
 • Epidemija koronavirusa je močno spremenila ekonomske razmere doma in globalno, zato je Agencija za zavarovalni nadzor dne 22. 4. 2020 poslala vsem (po)zavarovalnicam poziv k ponovnemu izračunu kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti, ob upoštevanju novo nastalih razmer. lstočasno je Agencija članicam priporočila zamik oz. začasno zadržanje izplačila dividend za poslovno leto 2019.
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dne 1 1. 9. 2020 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Trigiav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Oceni
  imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Dne 19. 10. 2020 je bonitetna agencija A.M. Best, Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni
  imata stabilno srednjeročno napoved.

2021

Tudi v letu 2021 se je nadaljevala pandemija Covid-19. Poslovanje Pozavarovalnice je potekalo normalno, kar so omogočali sprejeti preventivni ukrepi. Analiza vpliva novega koronavirusa na poslovanje v letu 2021 je podrobno predstavljena v točkah 3.2.2 in 15.5.1.

 • Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., je dne 5. 3. 2021 prejela poročilo Agencije za zavarovalni nadzor, v katerem je izraženo pričakovanje, da se zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije Covid-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor, dividende iz bilančnega dobička zavarovalnic, pokojninskih družb in pozavarovalnic do dne 30. 9. 2021 ne izplačajo, kot tudi ne prevzamejo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Na podlagi navedenega je Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., dne 18. 3. 2021 sprejela sklep, da skladno s poročilom AZN celotni bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2020 v znesku 73.711.969,61 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.
 • Dne 9. 7. 2021 je potekala 34. skupščina Pozavarovalnice Triglav Re d.d., na kateri so se delničarji seznanili z odstopno izjavo predsednika Nadzornega sveta Andreja Slaparja, imenovali novega člana Nadzornega sveta Tadeja Čorolija in podaljšali mandat članu Nadzornega sveta Tomažu Žustu. Na Skupščini so se tudi seznanili, da je nova predstavnica delavcev v Nadzornem svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Katja Modec.
 • Na prvi konstruktivni seji Nadzornega sveta dne 23. 8. 2021 je bil za novega predsednika Nadzornega sveta izvoljen Tadej Čoroki, za njegovega namestnika pa Tomaž Žust.
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 13. 9. 2021 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči "A" s stabilno srednjeročno napovedjo.
 • Dne 13. 10. 2021 je bonitetna agencija A.M. Best ZAvarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči "A" (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a". Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
   

2022

Leto 2022 je bilo zaznamovano s posledicami ruske vojaške agresije na Ukrajino. Ta se je močno odražala v krepitvi inflacije, predvsem podražitvah cen energentov in hrane. Na letni ravni v evroobmočju je znašala 9,2 odstotka. Bolj podrobna analiza vpliva inflacije na poslovanje v letu 2022 je predstavljena v točki 18.3.11. Prav tako na poslovanje pozavarovalnic vse bolj vplivajo klimatske spremembe. Podroben vpliv je predstavljen v točki 18.3.9.

 • Rusko-ukrajinska kriza, ki se je 24. februarja 2022 stopnjevala v oborožen napad, je močno zamajala politično, gospoodarsko, finančno in socialno stabilnost po vsem svetu. Poslovodstvo Pozavarovalnice je takoj sprejelo prepoved sklepanja novih in obnove obstoječih pozavarovalnih pogodb s cedenti in pozavarovatelji s sedežem v Rusiji. Izvedla se je analiza izpostavljenosti Pozavarovalnice do poslovanja z Ukrajino, Rusijo in Belorusijo. Pozavarovalnica je že v prvem trimesečju nadomestila vse ruske pozavarovatelje, podobno velja za aktivne pogodbe z ruskimi cedenti. Bolj podrobna analiza vpliva vojne na poslovanje v letu 2022 je predstavljena v točki 18.3.10.
 • Dne 25. julija 2022 je Pozavarovalnica v okviru sprejete dividendne politike svojemu lastniku Zavarovalnici Triglav, d.d., izplačala 2,3 mio EUR dividend za poslovno leto 2021.
 • Bonitetna agencija S&P Global Ratings je po rednem letnem pregledu dne 5.9. 2022 Skupini Triglav, s tem njeni matični družni in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči "A" s stabilno srednjeročno napovedjo.

Bonitetna agencija A.M. Best je dne 28.9.2022 Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči "A" (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji.

 • Dne 15.11.2022 je na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članu Nadzornega sveta Tomažu Žustu.
 • Dne 15.12.2022 je potekala 36. skupščina Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na kateri so delničarji podaljšali mandat članu Nadzornega sveta Janku Šemrovu ter imenovali novo članico Nadzornega sveta Natašo Veselinovič.