Obvladujoča družba

Zavarovalnica Triglav, d.d. (matična družba)
Dejavnost: Zavarovalništvo
Spletna stran: http://www.triglav.eu/sl

Družbe skupine Triglav

Spletna stran: http://www.triglav.eu/sl/o-nas/skupina-triglav/