Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo Pozavarovalnica Triglav Re na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov info@triglavre.si ali preko navadne pošte na Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Datum Dokument
10. 5. 2018 Informacije o poslih
10. 5. 2018 Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
24. 6. 2022 Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
10. 1. 2024 Pogodba o donatorstvu Zveza prijateljev mladine
10. 1. 2024 Pogodba o donatorstvu Zavarovalnica Triglav