Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

 

  2011 (EUR) 2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR)   2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR)
Kosmata premija 121.931.838 116.352.810 105.015.611 105.198.717 116.839.911 117.417.689 123.713.912 131.170.639
Čista premija 64.188.409 63.575.648 56.581.753 57.890.385 68.611.778 69.458.954 74.300.049 80.527.140