Uprava

Predsednik Uprave

mag. Gregor Stražar

Član Uprave

Tomaž Rotar

Član Uprave

Stanislav Vrtunski

Področja

Pozavarovanja

Izvršni direktor za pozavarovanje: Andrej Maver

Pozavarovanja Skupine Triglav

Direktor: Gašper Švegl

Pozavarovanja izven Skupine Triglav

Direktorica: Jerneja Dolničar

Pozavarovalna podpora

Direktorica: Nadja Pivk

Finance in računovodstvo

Direktorica: mag. Maja Omahen Petrič

Informacijska tehnologija

Vodja: mag. Mitja Masten

Štabne službe

Služba razvoja in aktuariata

Vodja: mag. Milan Stjepanović

Služba za upravljanje tveganj

Vodja: Polona Černilec

Služba za strateško načrtovanje in kontroling

Vodja:

Služba za skladnost poslovanja, pravne, kadrovske in splošne zadeve

Vodja: Tadej Gale

Notranja revizija

Vodja: Iris Fabijan