Struktura premije po izvoru poslov (skupina Triglav / izven skupine Triglav)

  2016 (EUR) Delež (%)
Skupina Triglav 68.980.377 59
Izven Skupine Triglav 48.437.312 41
SKUPAJ 117.417.689 100