Struktura premije po izvoru poslov (skupina Triglav / izven skupine Triglav)

  2017 (EUR) Delež (%)
Skupina Triglav 70.747.249 57
Izven Skupine Triglav 52.966.663 43
SKUPAJ 123.713.912 100