2022 (EUR) 2021 (EUR) 2020 (EUR) 2019 (EUR) 2018 (EUR)
Skupina Triglav 137.459.269 105.854.100 95.769.225 88.781.168 74.214.152
Izven Skupine Triglav 112.833.107 96.427.934 85.198.244 68.801.156 56.956.487
SKUPAJ 250.292.376 202.282.034 180.967.469 157.582.324 131.170.639