Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Delniški kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2013:

Delničar Št. delnic %
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 15.000 100,00