Delniški kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2022:

Delničar Št. delnic %
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 15.000 100,00