Pozavarovalnica je skupaj s Skupino Triglav postavila novo usklajeno strategijo za obdobje od 2022 do 2025. Ključne strateške usmeritve Pozavarovalnice so:

  • Uporaba pozavarovanja kot orodja pri upravljanju tveganj in kapitalskih zahtev v Skupini Triglav.
  • Geografska diverzifikacija portfelja Skupine Triglav.
  • Razvoj in zadržanje ključnih sodelavcev.
  • Doseganje tveganjem prilagojene dobičkonosnosti poslovanja.