Potrditev bonitetne ocene »A«

3. 12. 2018

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah AM Best potrditev visoke ocene izraža dobro poslovanje Skupine Triglav, njeno zelo trdno kapitalsko ustreznost in ustrezno upravljanje s tveganji.