Uspešno prvo polletje 2006

13. 9. 2006

Pozavarovalnica Triglav Re je prvo polletje leta 2006 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 6,8 mio evrov, kar je 95 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2005.

Prvo polletje letošnjega leta je bilo z vidika škodnega dogajanja izjemno ugodno, tako na domačem trgu kot tudi pri pozavarovalnih poslih, ki izvirajo izven Slovenije. Kosmata pozavarovalna premija se je v primerjavi s prvim polletjem lanskega leta povečala za 1%, medtem, ko se je čista premija povečala za 21% in je tako znašala 19,5 mio evrov.