Spremembe v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

17. 11. 2009

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., javnost obvešča, da je član Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Andrej Slapar, dne 10.11.2009 od Agencije za zavarovalni nadzor prejel odločbo, s katero mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave v Zavarovalnici Triglav, d.d. S tem dnem je Andreju Slaparju začel teči petletni mandat člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. ter prenehala funkcija člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Na 44. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 30.09.2009 je bil za novega člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. imenovan mag. Gregor Stražar, ki bo nastopil s funkcijo člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. z dnem, ko pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave s strani Agencije za zavarovalni nadzor.