Spremembe v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

24. 3. 2010

Tomaž Rotar je dne 25.3.2010 prejel dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je Tomaž Rotar dne 25.3.2010 s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejel odločbo, s katero mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. S tem dnem je Tomažu Rotarju začel teči petletni mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.