Spremembe v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

18. 1. 2009

Mag. Gregor Stražar je dne 18.01.2010 prejel dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
Za novega člana Uprave je bil imenovan Tomaž Rotar.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., javnost obvešča, da je mag. Gregor Stražar dne 18.01.2010 od Agencije za zavarovalni nadzor prejel odločbo, s katero mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. S tem dnem je mag. Gregorju Stražarju začel teči petletni mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Na 2. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 18.01.2010 je bil za novega člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. imenovan Tomaž Rotar, ki bo nastopil s funkcijo člana Uprave z dnem, ko pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave s strani Agencije za zavarovalni nadzor.