Spremembe v sestavi Nadzornega sveta

10. 2. 2014

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je bil na 24. Skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. sprejet naslednji sklep:

Skupščina se seznani, da predsedniku Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Andreju Slaparju in članici Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Aleksandri Vuković Kačar prenehata mandata članov Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., dne 17.12.2013.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita Andrej Slapar in Tomaž Žust. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči dne 18.12.2013 in traja do 18.12.2017.

Nadzorni svet Pozvarovalnice Triglav Re, d.d. je od dne 18.12.2013 v naslednji sestavi:

  • Andrej Slapar - predsednik,
  • Tomaž Žust - namestnik predsednika
  • Sebastjan Debevc