Sprememba v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

15. 7. 2014

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je Stanislav Vrtunski dne 14.07.2014 s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejel odločbo, s katero mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. Skladno s sklepom Nadzornega sveta, je dne 15.07.2014, Stanislavu Vrtunskemu začel teči petletni mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.