Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Sprememba v sestavi Nadzornega sveta

29. 9. 2009

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je dne 29.09.2009 prejela odstopno izjavo dr. Boruta Eržena, na podlagi katere imenovani z dnem 28.09.2009 nepreklicno odstopa s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.