S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

7. 8. 2019

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P) je 30. 7. 2019 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P je ponovna podelitev visoke ocene odraz vodilnega položaja Triglava na zavarovalnem trgu in na trgu upravljanja premoženja v Sloveniji ter položaja in njegove krepitve na trgih regije. Hkrati agencija poudarja stabilno in dobro poslovanje Skupine, ustrezen profil tveganja in trdno kapitalsko ustreznost.