Skupina Triglav od S&P ponovno prejela visoko bonitetno oceno "A"

12. 9. 2023

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju tudi S&P ali agencija) je po letošnjem rednem pregledu Skupini Triglav, in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in članici skupine Pozavarovalnici Triglav Re, potrdila bonitetno oceno finančne moči "A" s stabilno srednjeročno napovedjo. Bonitetna ocena temelji na oceni samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine, vsi posamezni elementi ocene pa dosegajo enako raven kot leto prej. Po mnenju agencije ključna moč Triglava izhaja iz vodilnega tržnega mesta v regiji in Sloveniji, ugledne blagovne znamke ter obsežne ponudbe, ki je na voljo v razvejeni prodajni mreži. Agencija meni, da je Skupina dobro kapitalizirana in preudarno prevzema zavarovalna tveganja, pri tem pa uspešno omejuje učinke množičnih škod z vzpostavljeno pozavarovalno zaščito.

S&P je profil poslovnih tveganj Skupine Triglav ponovno ocenil kot trden, profil finančnih tveganj pa kot zelo trden. Po mnenju agencije bodo nenadne omejitve cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in ekstremne naravne ujme v regiji negativno vplivale na letošnje rezultate Skupine Triglav. Meni, da gre za enkratne učinke in pričakuje, da se bodo rezultati Skupine naslednje leto izboljšali predvsem zaradi uspešnega okrevanja segmenta premoženjskih zavarovanj ter nadaljevanja stabilnega poslovanja v segmentu življenjskih zavarovanj in v dejavnosti upravljanja premoženja. Kot še izpostavljajo v agenciji, Skupina razpolaga s stabilno in učinkovito pozavarovalno zaščito, svoj naložben portfelj pa upravlja konzervativno.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi v prihodnjem najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo dobičkonosne rasti na temelju nadaljnje razpršitve ponudbe in realiziranih prihodkov. Kljub povečanim naravnim množičnim škodam, ukinitvi svojih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji in umirjanju makroekonomskih razmer agencija pričakuje, da bo Skupina ohranila visoko kapitaliziranost na ravni najmanj "AA" po S&P kapitalskem modelu in uspešno izboljšala rezultate poslovanja.