Rezultati poslovanja v prvem polletju 2007

9. 10. 2007

Pozavarovalnica Triglav Re je v prvem polletju 2007 ustvarila dobiček v višini 5,3 mio evrov.

Prvo polletje letošnjega leta je bilo z vidika škodnega dogajanja bolj intenzivno kot v preteklem letu, ki velja za enega najbolj ugodnih let v zgodovini pozavarovalništva. Pomemben vpliv na škodni rezultat v prvem polletju je imel vihar Kyrill v začetku leta. Iz naslova tega dogodka je pozavarovalnica Triglav Re izplačala 2 mio evrov škod. Kosmata pozavarovalna premija se je v primerjavi s prvim polletjem lanskega leta povečala za 14%. Še večjo rast, v višini 33%, smo zabeležili pri zadržani premiji, in je v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 25,9 mio evrov.