Ponovno potrjena visoka bonitetna ocena »A« s srednjeročno stabilno napovedjo

10. 9. 2018

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P) je 7. 9. 2018 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P ponovna potrditev visoke ocene izraža vodilni položaj Skupine Triglav na slovenskem rastočem trgu in na področju regije, njeno stabilno in dobro poslovanje v zadnjih letih ter trdno kapitalsko ustreznost, ki temelji na dobrem upravljanju s tveganji.