Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

19. 5. 2009

Pozavarovalnica Triglav Re, d. d. je 15.5.2009 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe zastopanja družbe, Srg 2009/12103 sklepa z dne 15.5.2009.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register vpiše novega zastopnika družbe Andreja Slaparja, ki kot član Uprave družbo od 16.4.2009 zastopa skupaj s predsednikom Uprave. Mandat člana Uprave traja 5 let.