Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

3. 6. 2009

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. na podlagi veljavne zakonodaje obvešča javnost, da je dne 03.06.2009 prejela odstopno izjavo mag. Andreja Kociča, na podlagi katere imenovani z dnem 29.05.2009 nepreklicno odstopa s funkcije člana nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.