Polona Černilec

Vodja službe za upravljanje tveganj

 
tel: +386 1 47 47 945
fax: +386 1 43 31 419