Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

mag. Maja Omahen Petrič

Direktorica področja financ in računovodstva

maja.omahen-petric(a)triglavre.si
tel: (01) 47 47 915
faks: (01) 43 31 419