Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Iris Fabijan

Vodja notranje revizije

 

iris.fabijan(a)triglavre.si
tel: (01) 47 47 955
faks: (01) 43 31 419