Nadzorni svet imenoval novega predsednika Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

8. 1. 2007

Na seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. je bil za novega predsednika uprave imenovan Gojko Kavčič.

Na današnji seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je bil za novega predsednika Uprave imenovan g. Gojko Kavčič. Mandat predsednika Uprave bo Gojko Kavčič nastopil po preteku mandata dosedanjega predsednika Uprave g. Benjamina Polaka, ki se mu mandat izteče konec februarja 2007, ter potem, ko bo pridobil dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor. Nadzorni svet je ocenil, da ima Gojko Kavčič, dolgoletno zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., strokovno znanje in izkušnje, s čimer bo lahko zagotovil nadaljnji uspešen razvoj Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.