Nadzorni svet imenoval novega člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d

19. 5. 2014

Na 4. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. z dne 15.5.2014, je bil za novega člana Uprave imenovan Stanislav Vrtunski.
Mandat člana Uprave začne teči z dnem pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana Uprave s strani Agencije za zavarovalni nadzor.