Nadzorni svet imenoval novega člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

30. 9. 2009

Na 44. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. z dne 30.9.2009 je bil za novega člana Uprave imenovan mag. Gregor Stražar.

Na 44. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 30.9.2009 je bil za novega člana Uprave imenovan mag. Gregor Stražar. Mandat člana Uprave začne teči z dnem pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana Uprave s strani Agencije za zavarovalni nadzor.