Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Nadzorni svet imenoval novega člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

10. 2. 2009

Na 34. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. z dne 11.02.2009 je bil za novega člana Uprave imenovan Andrej Slapar.

Na 34. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 11.02.2009 je bil za novega člana Uprave imenovan g. Andrej Slapar. Mandat člana Uprave začne teči z dnem pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana Uprave s strani Agencije za zavarovalni nadzor.