Nadzoni svet podaljšal mandat članu Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

26. 3. 2015

Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je na svoji 10. seji dne 19.02.2015, sprejel naslednji sklep:

»Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. članu Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Tomažu Rotarju podaljša mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Nov mandat člana Uprave prične teči dne 25.03.2015 in traja do 25.03.2020. Delovno področje s pristojnostmi člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. ostaja nespremenjeno.