Glej tudi: Organizacijska shema >>

DAVID BAVCON, programer
+386 1 47 47 950
 
POLONA ČERNILEC, vodja službe za upravljanje tveganj
(01) 47 47 945
 
SILVIJA DABIŽLJEVIĆ, vodja področja pozavarovalne podpore izven Skupine Triglav
(01) 47 47 922
silvija.dabizljevic@triglavre.si
 
SEBASTJAN DEBEVC, referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 916
sebastjan.debevc@triglavre.si
 
JERNEJA DOLNIČAR, direktor premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 917
jerneja.dolnicar@triglavre.si
 
SAŠA DROLE, referent za področje pozavarovalne podpore
(01)47 47 932
sasa.drole@triglavre.si
 
IRIS FABIJAN, vodja notranje revizije
(01) 47 47 955
iris.fabijan@triglavre.si
 
TADEJ GALE, vodja službe za skladnost poslovanja, pravne, kadrovske in splošne zadeve
(01) 47 47 920
tadej.gale@triglavre.si
 
TATJANA GORŠEK, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 923
tatjana.gorsek@triglavre.si
 
ŽIVA GRAŠIČ, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
 
PÉTER GYŐREY, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
 
ROMAN HRIBAR, administrator sistemov in mrež
+386 1 47 47 939
roman.hribar@triglavre.si
 
MAJA HREN, samostojni referent za strateško načrtovanje in kontroling
+386 1 47 47 935
 
PETRA JARAMAZ, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 933
petra.jaramaz@triglavre.si
 
NEVENKA JERAM, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 914
nevenka.jeram@triglavre.si
 
MELINDA KAVALIR, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 940
 
BOJANA KIFNAR STRMČNIK, direktor področja avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 925
bojana.kifnar-strmcnik@triglavre.si
 
PETRA KÖNIG, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 931
petra.koenig@triglavre.si
 
DARJA KOPAČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 915
darja.kopac@triglavre.si
 
IRENA KOŠTOMAJ, referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 929
irena.kostomaj@triglavre.si
 
MARTINA LIPOLD, poslovni sekretar
(01) 47 47 900
martina.lipold@triglavre.si
 
JASNA MAČEK, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 942
jasna.macek@triglavre.si
 
DARJAN MARTINČIČ, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 934
darjan.martincic@triglavre.si
 
MITJA MASTEN, vodja IT
(01) 47 47 937
mitja.masten@triglavre.si

ANDREJ MAVER, izvršni direktor za pozavarovanje
(01) 47 47 905
andrej.maver@triglavre.si
 
KATJA MODEC, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 909
katja.modec@triglavre.si
 
SAMO MUROVEC, referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 943
samo.murovec@triglavre.si
 
MAJA OMAHEN PETRIČ, direktor financ in računovodstva
(01) 47 47 915
maja.omahen-petric@triglavre.si
 
NADJA PIVK, direktor področja pozavarovalne podpore
(01) 47 47 913
nadja.pivk@triglavre.si
 
NEŽA SERMEK MILIĆ, samostojni strokovni sodelavec za upravljanje s človeškimi viri
(01) 47 47 944
 
BILJANA SLADIČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 918
biljana.sladic@triglavre.si
 
JURE STEVANOVIČ, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 927
jure.stevanovic@triglavre.si
 
MILAN STJEPANOVIĆ, vodja službe razvoja in aktuariata
(01) 47 47 919
milan.stjepanovic@triglavre.si
 
ANA STOJADINOVIĆ, referent za področje premoženjskih pozavarovanj
+ 386 1 47 47 936
ana.stojadinovic@triglavre.si
 
GREGOR STRAŽAR, predsednik Uprave
(01) 47 47 900
gregor.strazar@triglavre.si
 
DARINKA ŠERIČ, finančni knjigovodja
(01) 47 47 908
darja.seric@triglavre.si
 
NEJC ŠKALIČ, računovodja
(01) 47 47 941
nejc.skalic@triglavre.si
 
ALEKSANDRA ŠOŠKIČ, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 924
aleksandra.soskic@triglavre.si
 
GAŠPER ŠVEGL, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 921
gasper.svegl@triglavre.si
 
TOMAŽ ROTAR, član Uprave
(01) 47 47 906
tomaz.rotar@triglavre.si
 
STANISLAV VRTUNSKI, član Uprave
(01) 47 47 902
stanislav.vrtunski@triglavre.si
 
MOJCA ZAGORC, samostojni referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 926
mojca.zagorc@triglavre.si
 
MIRAN ZAJC, vodja oddelka za tehnično podporo in podporo uporabnikom
(01) 47 47 907
miran.zajc@triglavre.si
 
MOJCA ZUPANČIČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 918
mojca.zupancic@triglavre.si
 
KATJA ŽAKELJ, vodja področja pozavarovalne podpore Skupine Triglav
(01) 47 47 911
katja.zakelj@triglavre.si
 
NADA ŽELEZNIK, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 904
nada.zeleznik@triglavre.si
 
DUŠAN ŽEŽELJ, samostojni referent službe razvoja in aktuariata
(01) 47 47 912
dusan.zezelj@triglavre.si