Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

 

  2017 (EUR) Structure (%)
Property 21.364.273 17,3%
Motor 6.379.720 5,2%
Liability 83.629.520 67,6%
Marine and Aviation 6.880.506 5,6%
Other 5.459.893 4,4%
TOTAL 123.713.912 100%