Bonitetna agencija S&P dvignila dolgoročno bonitetno oceno Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na A- s stabilno srednjeročno napovedjo

5. 7. 2013

Ljubljana, 5. julij 2013 – Bonitetna agencija Standard & Poor's (v nadaljevanju S&P) je ob spremembi kriterijev za presojo bonitetnih ocen zavarovalnic ponovno preverila tudi bonitetno oceno Skupine Triglav. Na osnovi tega je dolgoročno bonitetno oceno skupine, ki se nanaša na Zavarovalnico Triglav in Pozavarovalnico Triglav Re, dvignila za eno stopnjo z "BBB+" na "A-" in ji izdala stabilno srednjeročno napoved.

Zvišanje bonitetne ocene je posledica mnenja S&P, da je Skupina Triglav sposobna ohranjati kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost na visokih ravneh. Skupino Triglav skladno z oceno S&P dodatno odlikuje preudarno oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj in rast zadržanih čistih dobičkov. Bonitetna ocena A- odraža sprejemljivo raven poslovnega tveganja skupine, podprto z vodilnim tržnim položajem na slovenskem zavarovalnem trgu in močnim finančnim profilom skupine. Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav ohranila močan konkurenčni položaj ter visoko raven kapitalske ustreznosti in dobičkonosnosti.

Ob zadnjem znižanju bonitetne ocene Skupine Triglav februarja letos, katerega razlog je bil padec bonitetne ocene Republike Slovenije za eno stopnjo z "A" na "A-", je agencija S&P napovedala, da bo lahko oceno znova zvišala, če bo Skupina Triglav v letu 2013 še okrepila svoj kapitalski položaj ter ohranila stabilne rezultate poslovanja.

Zavarovalna skupina je z zadnjim dvigom ocene z "BBB+" na "A-" znova pridobila najvišjo bonitetno oceno med slovenskimi finančnimi institucijami.